fbpx

Ny alpin skitur i hjertet av Fjord Norge

Vi nyter godt av mye god snø i indre Sogn, og vi har flere tradisjonsrike og særpregede fjordhotel som kan brukes til overnatting. Legg til nærheten til fjorden og du har en alpin skitur det knapt finnes maken til. Å få til en tur hvor vi går toppturer fra fjord til fjell i flere dager og bor på nye steder hver natt har lenge vært et mål for Breogfjell. Sist sesong fikk vi etter mye rekognosering satt sammen en tur fra Sogndalsdalen til Balestrand over tre dager. Her får du en beskrivelse av ruta og hvilke utfordringer vi støtte på underveis.

Utfordringen var å finne en trase som gjorde at vi unngår for mye veitransport, samtidig som vi skal ha god skikjøring, mest mulig fjordutsikt og ikke havne i for ulendt eller bratt terreng. Dette bød på utfordringer når vi skulle fra Fjærland til Vetlefjorden. Vi valgte å gå opp mot Meneseggi fra Jordalen, og gå ned fra eggen til Menes. Da får vi både føling med en alpin egg, fjordutsikt og noen flotte skibakker. Men nedturen er at det ofte er bart når en skal ned til Menes ved fjorden.

sognefjordrutakart2016

Kart over turen

Dagsetappene er krevende på grunn av store høydeforskjeller, men testturen viste at turen er kan gjennomføres av alle med normalt god form og OK skiferdigheter. Turen starter i Sogndalsdalen. Vi valgte å legge inn en kryssing av Fjærlandsfjorden på dag 1, fra Lidal til Jordal. For å komme oss til Lidal gikk vi først opp Frudalsbåtn, og derretter til Bjåstadbreen, over Skjerdingane og videre sørover langs Fjørlandsfjorden til vi kjørte ned til Romhesten, som en kan velge å bestige. I Lidal fikk vi skyss over Fjærlandsfjorden til Jordal. I Jordal blir vi hentet av Fjærland Fjordstue, og så blir vi kjørt utigjen neste dag. For folk som vil gå turen på egenhånd med minst mulig logistikk vil vi anbefale en litt annen rute ut fra Sogndalsdalen, inn til Anestølen og videre til Sogndalseggi, over Steindalsbreen og ned Horpedalen til Fjærland. Fremdeles vil du neste dag da trenge skyss fra Fjærland til Jordal (ca 8 km).

Også på siste dagen blir det behov for litt transport. Hvis man bor på Grønlund hytter som vi gjorde er det ca 6 km opp i Dalsdalen, hvor vi går opp på Bjørnabreen og Keipen. Fra Keipen kjørte vi ned til Esebotn. Når en har kommet på nedsiden av  toppen Gulleple er det avgjørende å treffe sommerstien litt under tregrensen, for her er det bratt og mye stup og kløfter. Men sommerstien er oppbygd og lett å ta seg frem på. Vi er fremdeles på jakt etter en trase som gjør det mulig å traversere bak toppen Vindreken for å kjøre ned i bollen som kalles Grisegrø, for derfra er det bare et par kilometer å gå inn til Balestrand.  Fra Esebotn er det kjekt med biltransport inn til Balestrand, hvor det vanker en øl på terrasen på Kvikne’s hotell og en bedre middag.

Vi ser for oss at turen kan utvides med to dager hvis vi får etablert fler overnattingsplasser i fjellet. Dette forutsetter bygging av en hytte i Fjærlandsfjellene, på sydsiden av Heimstadgrøtta. Dette vil gjøre det mulig å starte dag to med å gå fra Mundal og opp til den flotte, alpine toppen Heimsdadgrøtta, før en kjører ned til hytta. Tredje dag går en via Melsnipa og ut Meneseggen, eller en kan kjøre ned i Grøndalen til Mel om en vil ha en kortere dag. Fra Vetlefjorden eller Torsnes (litt avhengig av hvor en bor) kan en så på dag fire ta seg opp igjen mot Gaularfjellet, hvis en kan få til en overnatting. Dag fem kan så gå over Johannesberg til Keipen og derfra ned til fjorden igjen.

Hvis du vil være med oss på turen finner du ledige datoer, priser og påmeldingskjema her.

sogndal-balestrand-route-01

Turen har blitt utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Logoen er utformet av Rikke Westvik.