Bre og fjell

EN

Personvernerklæring for Breogfjell AS

  1. Formål med innsamling av personopplysninger: Breogfjell har behov for å samle kontaktinformasjon om sine kunder for å kunne levere produktet til kunden og for å kunne ta seg betalt for produktet. Breogfjell beholder registrerte personopplysninger om kunder etter at produktet er levert og betaling foretatt i et kunderegister (CRM). Formålet med dette er å med ujevne mellomrom distribuere nyhetsbrev pr epost til tidligere kunder.
  2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Breogfjell AS er daglig leder.
  3. Det rettslige grunnlaget for innsamling av personopplysninger er gitt ved Personvernlovens §8, bokstav a
  4. Registrering av personopplysninger. Breogfjell AS registerer og tar vare på følgende personopplysninger om sine kunder: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt informasjon om hva slags produkt de har bestilt og hvilket utstyr de har behov for å leie i forbindelse med kjøp av kurs-eller turprodukt.
  5. Registrering av personopplysninger skjer ved at kundene selv fyller ut et elektronisk skjema for kontaktopplysninger og type produkt og sender dette inn til Breogfjell AS i forbindelse med kjøp av Breogfjells produkter.
  6. Personopplysningene oppbervares elektronisk av Breogfjells leverandør av CRM-system (Customer Relation Management). Kunden (den registrerte) kan til en hver tid etter at et produkt har blitt levert og betaling foretatt informere Breogfjell om at vedkommende ønsker sine personopplysninger slettet. Breogfjell utleverer ikke personopplysnigner til tredjeparter, med mindre dette er eksplisitt avtalt med de registrerte.
  1. Kontaktinformasjon for innsyn eller sletting av persondata: Registrerte som ønsker innsyn eller sletting av personopplysninger kan kontakte Breogfjells daglige leder på epost pr. post@breogfjell.no eller telefon pr 4114 6070.