fbpx

NF Metodekurs Klatring

Dette kurset er første trinn i utdanningen til klatreinstruktør 1 lavland og klatreinstruktør 1 høyfjell. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av metoder for flertaulengders naturlig sikret klatring og kameratredning.

 

romsdal horne4 el
Kurset gjennomføres på klatrefelt på Gol i kombinasjon med flertaulengers klatreturer på Skurvfjell- og eller på Storehorn.
Kurset gjennomføres for det meste på klatrefeltet Kvam i Sogndal. En lengre tur kan evt bli gjort i Kjøsnesfjorden.

Gjennom øvelser og klatring blir standard metodesett, taulagsrutiner og sikkerhetskrav gjennomgått. Du får iløpet av kurset en begrunnet og nyansert tilbakemelding på din egen praksis. En full gjennomgang av de viktigste metodene innen kameratredning er en sentral del av kurset.

Kurset blir lagt opp slik at du skal få mest mulig egenpraksis i sikringsmetodikk og kameratredning. Du skal først og fremst få anledning til å lære mest mulig. Kurset bærer ikke preg av eksaminasjon eller testing. Vårt mål er at du motiveres til å være aktiv, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.

Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Dette kurset har opptakskrav

Dette kurset er første trinn i utdanningen til klatreinstruktør 1 lavland og klatreinstruktør 1 høyfjell. Det forutsettes at du behersker vanlige metoder for naturlig sikret klatring og kameratredning før du kommer på kurset, slik at kurset kan konsentreres om å gjennomgå og drøfte metoder som er egnet i kurssammenheng.

  • Tilfredsstille opptakskravene til instruktørkurs sportsklatring (9.1.2), og i tillegg:
  • Ha minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
  • Sikkert og metodisk kunne lede grad 5 på naturlige sikringer på ukjent klippe
  • Beherske vanlige metoder for kameratredning.

Presisering:
”2 års erfaring” må forstås som 2 år med relativt høy egenaktivitet, med minst 50 taulengder i året på naturlige sikringer og et betydelig antall flertaulengders ruter. Kameratredningskunnskaper bør godtgjøres ved å dokumentere minst to dager med kurs eller egentrening i kameratredning på naturlige sikringer i løpet av siste år, eller tilsvarende.

Våre vegledere har høy kompetanse

Breogfjell er en av aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring og lokalkjennskap. På klatrekurs benytter vi kun internasjonalt kvalifiserte Tindevegledere (UIAGM/IFMGA), Tindevegledere under kvalifisering/aspiranter og NF godkjente klatreinstruktører på nivå 2 som kan vise til solid erfaring over flere år innen krevende ski-, klatre- og breturer.

Slik søker du om opptak

Søknad om opptak til NF metodekurs klatring skjer via www.brattkompetanse.no. Her sender du inn et søknadsskjema og standardisert loggbok. Detaljert veiledning finner du på Brattkompetanse, og mer info på https://fjellsportforum.no/instruktorer/. For å få godkjent søknad er det viktig at du oppfyller alle kravene til erfaring og har nødvendig dokumentasjon på plass.

Dette nivået er du på etter dette kurset

Gjennomført metodekurs gir ingen kvalifisering som klatreinstruktør, men gir anledning til å gjennomføre assistentpraksisen som er nødvendig for å bli tatt opp på veilederkurs klatring.
Mer informasjon om Metodekurs klatring finner du på Norsk Fjellsportforum sin hjemmeside.

 

Det går som oftest greit å komme til overnattingsstedene med kollektivtransport. Det er imidlertid en fordel med egen bil for å komme til møtepunktet for de ulike turene. Om du velger kollektivtransport, vil vi være behjelpelig med organisering av leiebil eller minibuss ved behov. Leiebilen/minibussen er normalt ikke inkludert i prisene.

Hensiktsmessig bekledning og klatreutstyr for klatring på klippe i lavlandet og i høyfjellet.