fbpx

NF Breførerkurs (5dager)

Dette kurset er gir deg mulighet til å selvstendig føre på breer, både snødekt og blåis, som er oversiktlige og enkle i hele Norge. Det settes krav til internopplæring på hver enkelt bre hos de ulike arrangørene. 

 

sogn nigardsbreen4 el
Alle brearmene fra Jostedalsbreen som kommer ned i Jostedalen, gjør denne dalen perfekt for brekurs. Nærmere kursprogram blir sendt ut i forkant av kurset.

Gjennom kurset skal du vise at du kan orientering og at du har alminnelig god utholdenhet og bevegelsesteknikk i ulendt terreng, på snø og på is. Videre bevisstgjøres du om grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel. Kurset ansporer til refleksjon over instruktørenes formidlerrolle og ansvar.

Kurset blir lagt opp slik at du skal få mest mulig egenpraksis i orientering, veivalg, bevegelsesteknikk, sikringsarbeid og kameratredning. Det er viktig for oss at det skapes et trygt læringsmiljø og at kurset gjennomføres som et kurs der du skal lære mest mulig. Kurset bærer ikke preg av eksaminasjon eller testing. Du motiveres til å være aktiv, ta initiativ, være deltakende i diskusjoner og vise forståelse og innsikt i tema som tas opp.

Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Dette kurset har opptakskrav

  • Være 18 år innen kursstart.
  • Gjennomført NF grunnkurs bre eller tilegnet seg tilsvarende kunnskap på annen måte.
  • Dokumentere minst 10 dager på bre i privat regi, både blåis og snødekt bre, i løpet av de siste to årene. Kandidaten skal ha vært på ulike breer.
  • Minst 20 dager i alpint høyfjellsterreng (dette kan være ski, klatring, isklatring etc.). 10 av disse dagene kan være en del av de 10 dagene på bre i opptakskravet.
  • Praksis som breførerassistent eller lignende kan veie opp for øvrige krav.
  • Referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Dette lærer du på kurset

For å få endelig godkjenning som brefører må man gjennomføre to dagers assistentpraksis med breføring i etterkant av kurset. Mål og innhold i praksisen er beskrevet i kapittel 3.2.2 Gjennomføring av assistentpraksis etter breførerkurs.

Endelig godkjenning som brefører gis etter bestått breførerkurs og gjennomført assistentpraksis med anbefaling. Utfylte skjemaer som dokumenterer bestått breførerkurs og godkjent assistentpraksis sendes inn gjennom brattkompetanse.no. Det kreves også deltakelse på førstehjelpskurs i løpet av siste tre år, minimum tilsvarende Norsk Førstehjelpsråds ”norsk grunnkurs i førstehjelp”.

Kurs dag 1 – blåis • Stegjernsteknikk med og uten isøks. • Innbinding i små (4-6 personer) og store (7-20 pers) taulag i blåis. Diskutere konsekvens/risiko med ulike taulagsstørrelser. • Diskutere hvordan man jobber med taulag i føringssammenheng. • Plassering av isskruer og standplass på is. • Taulagsrutiner på is i små og store taulag. Tema: glasiologi (brelære).

Kurs dag 2 – blåis • Hvordan føre små og store taulag. Veivalg og risiko. • Tilrettelegging av føringsrute med trinnhogging. • Bruk av sikringsmidler ved føring. Diskutere når man bruker isskruer eller i situasjoner man benytter seg av jernstaur for å sikre taulag. • Kameratredning. 1:2, 1:3, 1:6-talje. Hvordan utøve kameratredning i føringssituasjoner i blåis (ved bruk av separat redningstau) Tema: Bre- og fjellsporthistorie.

Kurs dag 3 – blåis • Standplass på is. • Topptauklatring med gjester i føringssituasjoner og metoder for det. • Klemknutegang som metode for selvredning. Rappell av og på bre, og metoder for å lage abalakovforankring. • Metoder med tauklemme på hovedtau og heising direkte på hovedtau. Presisering: metoder der man må redde gjest fra sprekk der gjest ikke kan hjelpe til. Tema: HMS og produktkontrolloven Tema: førstehjelp i føringssituasjoner på blåis.

Kurs dag 4 – snødekt bre • Snøbakketeknikk med og uten isøks. • Sikringsmidler i snø og standplass på snø. • Innbinding i små og store taulag på snødekt bre. Diskutere konsekvens/risiko osv. • Taulagsrutiner på snø. • Veivalg og orientering på bre. Bruk av kart, kompass og GPS. • Redning på snødekt bre med 1:2, 1:3 og 1:6. Formålet må her må være å tydeliggjøre forskjeller fra redning på is. Tema: orientering, kart, kompass, bruk av GPS-verktøy, turplanlegging for neste dag.

Kurs dag 5 – snødekt bre • Turdag på en enkel snødekt bre. (valg av egnet rute/turplanlegging/orientering) • De planlegger tur, og man går gjennom orientering og turplanlegging dagen før. Tema: førstehjelp i føringssituasjoner på snødekt bre.

Andre temaer som dekkes i løpet av kurset: • Kjennskap til den alpine redningstjenesten • HMS og produktkontrolloven• Natur, om fauna og flora, geologi, meteorologi, brelære – dette er tema som bør tas opp når det faller seg naturlig ute på tur • Kjennskap til standarder (som Nasjonal standard), lover (som produktkontrolloven, • internkontrollforskriften og allemannsretten), regler og organisasjoner (som lokale breførerlag og DNT) • Verdier og normer i norsk friluftslivstradisjon og fjellsporthistorie • Alpine farer • Klær, mat og drikke – førerens ansvar?

Våre vegledere har høy kompetanse

Breogfjell er en av aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring og lokalkjennskap. På brekurs benytter vi kun internasjonalt sertifiserte Tindevegledere (UIAGM/IFMGA), Tindevegledere under kvalifisering/aspiranter og NF godkjente breinstruktører på nivå 2 som kan vise til solid erfaring over flere år innen krevende ski-, klatre- og breturer.

Slik søker du om opptak

Før deltakelse på breførerkurs må kandidaten søke om å få en forhåndsgodkjenning fra NFs fagkomite bre. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på Brattkompetanse. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent. Etter bestått breførerkurs og assistentpraksis søker kandidaten om endelig godkjenning som brefører gjennom Brattkompetanse.

Les mer og søk om forhåndsgodkjenning til dette kurs her: https://www.brattkompetanse.no/utendors/bli-breforer-og-breinstruktor

 

Mer informasjon om Breførerkurs finner du på Norsk Fjellsportforum sin hjemmeside.

Det går som oftest greit å komme til overnattingsstedene med kollektivtransport. Det er imidlertid en fordel med egen bil for å komme til møtepunktet for de ulike turene.

Hensiktsmessig bekledning og utstyr for brevandring på blåis og snødekt bre.