fbpx

Bre og fjell

EN

Personvernerklæring for Breogfjell AS

  1. Formål med innsamling av personopplysninger: Breogfjell har behov for å samle kontaktinformasjon om sine kunder for å kunne levere produktet til kunden og for å kunne ta seg betalt for produktet. Breogfjell beholder registrerte personopplysninger om kunder etter at produktet er levert og betaling foretatt i et kunderegister (CRM). Formålet med dette er å med ujevne mellomrom distribuere nyhetsbrev pr epost til tidligere kunder. Breogfjell oppbevarer også personopplysninger om sine ansatte, hvorav to er faste og en fire-fem leverer skattekort og lønnsopplysninger i løpet av året.
  2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Breogfjell AS er daglig leder.
  3. Det rettslige grunnlaget for innsamling av personopplysninger er gitt ved Personvernlovens §8, bokstav a
  4. Registrering av personopplysninger. Breogfjell AS registerer og tar vare på følgende personopplysninger om sine kunder: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt informasjon om hva slags produkt de har bestilt og hvilket utstyr de har behov for å leie i forbindelse med kjøp av kurs-eller turprodukt.
  5. Registrering av personopplysninger skjer ved at kundene selv fyller ut et elektronisk skjema for kontaktopplysninger og type produkt og sender dette inn til Breogfjell AS i forbindelse med kjøp av Breogfjells produkter.
  6. Personopplysningene oppvervares elektronisk av Breogfjells leverandør av CRM-system (Customer relation management). Kunden (den registrerte) kan til en hver tid etter at et produkt har blitt levert og betaling foretatt informere Breogfjell om at vedkommende ønsker sine personopplysninger slettet. Breogfjell utleverer ikke personopplysnigner til tredjeparter, med mindre dette er eksplisitt avtalt med de registrerte.
  7. Sikring av personopplysninger. Kun Breogfjells daglige leder og prosjektansvarlige guider ansatt i Breogfjell har tilgang til personopplysninger om Breogfjells kunder. Det byttes passord for pålogging til CRM-systemet med jevne mellomrom. CRM-leverandøren (databehandler) har ansvaret for sikkerheten til databasen hvor personopplysningene er lagret. Web-tilgangen er kryptert med https (SSL-sertifikat). CRM-leverandøren er et norsk selskap.
  8. Kontaktinformasjon for innsyn eller sletting av persondata: Registrerte som ønsker innsyn eller sletting av personopplysninger kan kontakte Breogfjells daglige leder på epost pr. post@breogfjell.no