fbpx

Å ferdes trygt i fjellet

Hvordan kan vi planlegge turer med god sikkerhetsmargin slik at en kan nyte naturen og snøen på en trygg måte? Overordnet handler det om å holde seg unna terreng der det kan gå skred. Dette krever at en er bevisst på hvor en går.

Når vi snakker om skredterreng er det to begreper en burde kjenne til: Løsneområder og utløpssoner. Løsneområder er terreng som har en bratthet på 30 grader eller mer. Det er der skredet starter. Utløpssoner er terrenget under løsneområdet hvor skredet raser ned fjellsiden før det stopper opp. Sammen utgjør de skredterrenget. Her er noen metoder for å identifisere skredterrenget slik at du kan holde deg på trygg avstand.

Kart og kompass

Arbeidet med terrenget starter allerede i turplanleggingen. Finn frem kart og kompass og mål avstanden mellom høydekotene på kartet i den planlagte ruten din. Er det 0,7mm eller mindre mellom hver høydekote er det brattere enn 30 grader (på 1:50 000 kart). Med en blyant kan en da skravere området for å markere løsneområder. Merk at dette er en “grov” måte å måle bratthet på og må etterprøves ved enkelthengsvurdering underveis på tur.

Tommelfingerregelen er at en skred kan gå tre ganger så langt ut som høyden på henget der det løsner. Dette avhenger riktignok av terrengform, skredstørrelse og andre faktorer. En kan da bruke høydekotene på kartet for å finne høyden på henget og måle avstanden tre ganger ut fra toppen av løsneområdet. Dette vil gi deg en indikasjon på hvor langt unna du burde holde deg.

Digitale hjelpemidler

Som et tillegg til kart kan en bruke digitale hjelpemidler som f.eks. appen Varsom Regobs eller nettsiden NGI Bratte områder Norge. Her finner du kart der man kan legge på ulike “lag” som viser bratte områder, løsneområder og utløpssoner for skred.

Merk at disse tjenestene ikke nødvendigvis fanger opp alt potensielt skredterreng, og at det derfor uansett kreves at man underveis på turen gjør fortløpende enkelthengsvurderinger. En burde heller aldri være avhengig av digitale hjelpemidler ettersom elektriske enheter kan svikte når en minst ønsker det.

Enkelthengvurdering

Siden kart og digitale hjelpemidler ikke kan fange opp alle detaljene i terrenget må man også bruke sansene på tur. Har man kompass med helningsmåler kan man på trygg avstand måle brattheten til et heng eller om man er i en utløpssone.

Dette kan også gjøres med digitale bratthetsmålere/klinometere man f.eks. fester på staven. Ved å hyppig måle bratthet utvikler man en følelse for terrenget og kan gjøre bedre vurderinger underveis.

Det finnes flere metoder for å gjøre enkelthengvurderinger. Om du liker å ferdes i vinterfjellet anbefaler vi å ta et skredkurs for å lære disse. Da får du veiledning av en sertifisert instruktør. På kurset vil du lære å planlegge og gjennomføre turer på en trygg måte. Identifisering av skredterreng er noe av det første man dekker. Her er et utvalg av våre kurs:


Anbefalt litteratur:

Varsom.no – Snøskredskolen > Skredterreng

Staying alive in avalanche terrain av Bruce Tremper

Skikompis av Christer Lundberg Nes