fbpx

Bre og fjell

EN

Ett-årig engasjement som salg og markedsføringsansvarlig


Vi søker deg som brenner for bærekraft reiseliv og fjellopplevelser, samt har erfaring med salg og digital markedsføring. En av våre medarbeidere er ute i permisjon, samtidig som vi opplever vekst i etterspørselen etter turer og kurs. Vi har derfor behov for å styrke administrasjonen vår. Du vil jobbe sammen med vår daglige leder på kontoret vårt i Sogndal og ha ansvar for markedsføring, salg mot utvalgte kundegrupper, samt assistere daglig leder med administrasjon av turer og kurs. Stillingen er for et år, med mulighet for omgjøring til fast stilling om begge partre ønsker dette. Ønskede kvalifikasjoner:
– Kjennskap til bransjen (naturbasert reiseliv og fjellføring)
– Erfaring med salg, samt drift av CRM
– Relevant utdanning i reiseliv, markedsføring, grafisk design og/eller bedriftsøkonomi
– Kunnskap og erfaring med markedsføring i sosiale medier
– Kunnskap i følgende softwareløsninger: Adobe Creative Suite, Word Press, Excel.

Breogfjell AS er et av Norges ledende selskaper innen bratt naturbasert reiseliv. Vi tilbyr guidede turer på ski og i klatrefjell, i Norge og Alpene, samt ulike typer kurs innenfor fjellsport til privatpersoner og profesjonelle kundegrupper. Breogfjell ble startet i Bergen i 2002, men har i dag hovedkontor i Sogndal. Selskapet er eid av aktive fjellførere, som stort sett er tindevegledere kvalifisert gjennom Nortind. Vi har som formål å drive kurs og føringsvirksomhet i norske fjell og i Alpene i pakt med norsk og alpin friluftslivtradisjon. Vi vektlegger et naturvennlig friluftsliv, og vi ser det som vår oppgave å formidle disse verdiene samt minnerike opplevelser gjennom vår veilednings- og føringsvirksomhet.

Send søknad (maks én side) og CV innen 03.03.23. Lønn etter avtale. Arbeidssted Sogndal. For mer informasjon kontakt oss på post@breogfjell.no, eller ta en telefon til daglig leder Viktor Persson 939 47 536 eller styreleder Halvor Dannevig, 976 76 397