fbpx

NF Veilederkurs Bre

Veilederkurset er en praktisk eksamen hvor du skal vise at du har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, bevegelsesteknikk lederskap, formidling og initiativ til å fungere som instruktør eller brefører. Kurset bevisstgjør og forbereder deg på rollen som breinstruktør og ansvaret som følger med. På kurset blir det gjennomgått pedagogiske tilnærminger til ulike situasjoner på nybegynnerkurs og under føring.

 

Alle brearmene fra Jostedalsbreen som kommer ned i Jostedalen gjør denne dalen perfekt for brekurs. Nærmere kursprogram blir sendt ut i forkant av kurset.

Vi samordner breinstruktørkurs med Norgesguidene AS. Dette for å sikre et seriøst tilbud fra profesjonelle yrkesutøvere.

Under hele kurset fokuserer vi på veilederrollen. Veileders ansvar og oppgaver tas opp til diskusjon i situasjoner kurset kommer opp i. Du aktiviseres og får ansvar for gjennomføring av økter slik at du får vist at du egner deg som instruktør. Du får vist at du behersker presentasjon av praktiske tema så vel som teori.

Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Dette kurset har opptakskrav

  • Gjennomført metodekurs bre
  • Dokumentert minst 6 hele dagers praksis som assistent på brekurs hos NF-godkjent arrangør.

Veglederkurs må gjennomføres senest sommeren tre år etter gjennomført metodekurs bre. Det forventes at du behersker teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før du begynner på veglederkurset.

Våre vegledere har høy kompetanse

Breogfjell er en av aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring og lokalkjennskap. På brekurs benytter vi kun internasjonalt sertifiserte Tindevegledere (UIAGM/IFMGA), Tindevegledere under kvalifisering/aspiranter og NF godkjente breinstruktører på nivå 2 som kan vise til solid erfaring over flere år innen krevende ski-, klatre- og breturer.

Slik søker du om opptak

For å søke om opptak til NF Veilederkurs Bre må du fylle ut dette søknadsskjemaet (docx), samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring og sende til oss sammen med påmeldingen. Vi vil videresende ditt søknaddskjema og loggbok til vurderingskomiteen. Ved innvilget søknad vil du få plass på dette kurset.

Dette nivået er du på etter dette kurset

En Breinstruktør 1 (brefører) kan virke som:

  • Instruktør på brekurs,
  • Fører for eget taulag på alle breer i Norge
  • Fører på turer i høyfjellet, men ikke turer som innbefatter klatring. For å føre under forhold der det kan oppstå skredfare, kreves metodekurs skred.

Arrangøren vurderer når en breinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virkesom kursleder. Minst tre ukers instruktørpraksis er anbefalt. Breinstruktør 1 med minst to ukers praksis som kursleder kan være instruktør på metodekurs bre og veglederkurs bre.

Mer informasjon om Veilederkurs Bre finner du på Norsk Fjellsportforum sin hjemmeside.

Det går som oftest greit å komme til overnattingsstedene med kollektivtransport. Det er imidlertid en fordel med egen bil for å komme til møtepunktet for de ulike turene. Om du velger kollektivtransport, vil vi være behjelpelig med organisering av leiebil eller minibuss ved behov. Leiebilen/minibussen er normalt ikke inkludert i prisene.

Hensiktsmessig bekledning og utstyr for brevandring på blåis og snødekt bre.

Påmelding

Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post når vi har behandlet skjemaet.